Arena Legionowo

Do zadań i kompetencji Areny Legionowo należy prowadzenie spraw związanych z Realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji ruchowej oraz turystyki dotyczących mieszkańców Legionowa, a w szczególności dzieci i młodzieży poprzez:
1) udostępnianie bazy sportowej, w tym prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z obsługiwaniem punktu informacji turystycznej i obsługi rowerzysty w Arenie Legionowo,
2) organizację zajęć, zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na rzecz mieszkańców miasta,
3) popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
4) współpracę w upowszechnianiu sportu, rekreacji i turystyki z organizacjami, stowarzyszeniami kultury fizycznej, szkołami i związkami sportowymi.
2. Rozwojem sportu i rekreacji, we współpracy z jednostkami oświatowymi, klubami sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi w tym:
1) planowanie działalności sportowej – sporządzanie kalendarza imprez rekreacyjno-sportowych.
2) organizowanie i przeprowadzanie konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji ruchowej oraz monitorowanie jakości wykonania zadania.
3) wspomaganie organizacji pozarządowych w podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
4) współdziałanie z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym w realizacji kalendarza zawodów sportowych w ramach Mistrzostw Legionowa szkół podstawowych      i gimnazjów w każdym roku szkolnym.
5) przygotowywanie analiz dotyczących bazy sportowej, terenów i urządzeń do rekreacji oraz inicjowanie działań na rzecz jej wzbogacania.
6) współpraca z dyrektorami szkół w zakresie prawidłowego wykorzystywania obiektów sportowych z zakresu kultury fizycznej.
3. Promocję osiągnięć w zakresie sportu, w tym:
1) przygotowanie propozycji przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe.
2) przygotowanie propozycji przyznawania nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej.
3) upowszechnianie wyników i osiągnięć sportowych.
4. Promocją Areny Legionowo oraz prowadzonej działalności.

 

 

Cennik, godziny otwarcia

CENNIK WYNAJMU HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ ARENA LEGIONOWO (opłata netto za 60 minut) 1. Kluby i stowarzyszenia z Legionowa: 1) sekcje seniorskie: a) mecze i turnieje: – 120 zł – oświetlenie „scena 2” – 150 zł – oświetlenie „scena 3” – 200 zł – oświetlenie „scena 4” b) treningi: – 30 zł – oświetlenie „scena …

Dane techniczne

Arena Legionowo to nowoczesny wielofunkcyjny obiekt sportowy, przystosowany do organizacji halowych zawodów sportowych na najwyższym szczeblu oraz wydarzeń kulturalno – rozrywkowych i wystawienniczych. Sercem obiektu jest boisko główne o powierzchni 1305 m2 z trybunami dla widzów mieszczącymi 1989 osób. Mecze ligowe rozgrywają w niej miejscowe drużyny piłki siatkowej, piłki ręcznej i koszykówki.Dodatkowo w hali znajdują …

Lokalni Animatorzy Sportu

Misją akcji jest działanie na rzecz powszechnej dostępności mieszkańców naszego miasta do kultury fizycznej, poprzez likwidowanie barier i ograniczeń wynikających z wieku, stopnia sprawności fizycznej, zamożności oraz płci i zainteresowań.  W masowym udziale ludności w różnych formach kultury fizycznej widzimy, iż najlepszym sposobem na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym dzieci oraz dorosłych jest …

Mapa terenu

Mapa trybun

Regulamin

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013 r. REGULAMIN UŻYTKOWANIA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ARENA LEGIONOWO 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania hali widowiskowo – sportowej Arena Legionowo, zwanej dalej Areną położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 50B w Legionowie. 2. Właścicielem i Administratorem Areny jest Gmina Miejska Legionowo – Urząd Miasta Legionowo …