Powrót do Arena Legionowo

Cennik, godziny otwarcia

CENNIK WYNAJMU HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ

ARENA LEGIONOWO

(opłata netto za 60 minut)

1. Kluby i stowarzyszenia z Legionowa:

1) sekcje seniorskie:

a) mecze i turnieje:

– 120 zł – oświetlenie „scena 2”

– 150 zł – oświetlenie „scena 3”

– 200 zł – oświetlenie „scena 4”

b) treningi:

– 30 zł – oświetlenie „scena 2”

– 40 zł – oświetlenie „scena 3”

Opłata, o której mowa w pkt. 1 uwzględnia korzystanie z:

hali głównej z podłogą sportową drewnianą – parkietem i urządzeniami sportowymi, trybun, tablicy elektronicznej i nagłośnienia (bez obsługi), zaplecza szatniowego, parkingów wokół hali oraz zawiera koszty podstawowego sprzątania.

2) sekcje młodzieżowe:

– 15 zł – oświetlenie „scena 2”

– 20 zł – oświetlenie „scena 3”.

2. Grupy zorganizowane na cele związane ze sportem:

1) w godzinach 8:00 – 15:00 z podziałem na sektory:

a) szkoły publiczne Gminy Miejskiej Legionowo – bezpłatnie – oświetlenie „scena 2”

b) szkoły niepubliczne Gminy Miejskiej Legionowo – 15 zł – oświetlenie „scena 2”

c) pozostali:

– 60 zł – 1 sektor oświetlenie „scena 2”

– 120 zł – 2 sektory oświetlenie „scena 2”

– 150 zł – 3 sektory oświetlenie „scena 2”

2) w godzinach 8:00 – 24:00 bez podziału na sektory:

– 180 zł – oświetlenie „scena 2”

– 225 zł – oświetlenie „scena 3”

– 300 zł – oświetlenie „scena 4”

Opłata, o której mowa w pkt. 2 uwzględnia korzystanie z: hali głównej z podłogą sportową drewnianą – parkietem i urządzeniami sportowymi, zaplecza szatniowego oraz zawiera koszty podstawowego sprzątania.

3. Wynajem komercyjny:

– 400 zł

– 2500,00 zł netto/dzień (6 godzin i więcej, do godziny 24.00 w dniu wynajmu)

Dodatkowo najemca ponosi stałą opłatę w wysokości 1250,00 zł netto za okres niezbędny do przygotowania hali do imprezy. Opłata, o której mowa w pkt. 3 uwzględnia korzystanie z hali głównej z podłogą sportową drewnianą – parkietem i urządzeniami sportowymi, trybun, tablicy elektronicznej i nagłośnienia (bez obsługi), zaplecza szatniowego, parkingów wokół hali oraz zawiera koszty podstawowego sprzątania.

4. Wynajem niekomercyjny – jednostki organizacyjne Gminy Legionowo – bezpłatnie.

5. Sala konferencyjna:

1) kluby i stowarzyszenia z Legionowa

a) sekcje seniorskie

– 25 zł

– 150 zł / dzień (6 godzin i więcej, maksymalnie 12 godzin)

b) sekcje młodzieżowe – bezpłatnie

Opłata, o której mowa w pkt. 5 podpunkt 1) uwzględnia korzystanie z sali konferencyjnej wraz z rzutnikiem multimedialnym

2) wynajem komercyjny

 

Godzina

Dzień ( 6 godzin i więcej, maksymalnie 12 godzin)

Bez rzutnika multimedialnego

50 zł

300 zł

Z rzutnikiem multimedialnym

75 zł

450 zł

6. Podłoga sportowa taraflex:

– 2000 zł netto/dzień.

7. Antresola i hol

– 35 zł

– 200 zł / dzień (6 godzin i więcej, maksymalnie do godziny 24.00 w dniu wynajmu).