Powrót do Arena Legionowo

Lokalni Animatorzy Sportu

Misją akcji jest działanie na rzecz powszechnej dostępności mieszkańców naszego miasta do kultury fizycznej, poprzez likwidowanie barier i ograniczeń wynikających z wieku, stopnia sprawności fizycznej, zamożności oraz płci i zainteresowań.  W masowym udziale ludności w różnych formach kultury fizycznej widzimy, iż najlepszym sposobem na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym dzieci oraz dorosłych jest bezpłatny otwarty dostęp do obiektów sportowych.

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej jako Operator wraz z Urzędem Miasta Legionowo przy współpracy z KZB Legionowo Sp. z o.o. wprowadziła programy w dziedzinie sportu powszechnego, starając się by przeznaczane na ten cel środki publiczne wykorzystywane były jak najefektywniej.

Dostępne boiska na terenie Legionowa to Orlik na Stadionie Miejskim oraz na os. Piaski przy Zespole Szkół w Legionowie.

zajęcia z Animatorami odbywają się w godzinach:

  • na Stadionie Miejskim od poniedziałku do piątku 17.00 – 20.00
  • na os. Piaski od poniedziałku do piątku 17.00 – 20.00

oraz w każdy weekend 13:00 – 20:00

Szczegółowe harmonogramy zajęć dostępne są u Animatorów lub na stronie http://lokalnyanimatorsportu.pl/wyszukaj/legionowo