GRAND PRIX LEGIONOWA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ W KAŻDĄ SOBOTĘ LIPCA

REGULAMIN
GRAND PRIX LEGIONOWA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
I. Cel
1. Popularyzacja siatkówki plażowej wśród mieszkańców Legionowa.
2. Promowanie aktywnego wypoczynku.
II. Organizator
1. Gmina Miejska Legionowo – Arena Legionowo, ul. Chrobrego 50 B, 05-120 Legionowo
tel./fax 022 766 45 20,
2. Sędziowie zawodów: Ewa Budka, Rafał Melon.
III. Termin i miejsce zawodów
1. Impreza odbędzie się 7, 14, 21, 28 lipca 2018 roku.
2. Zawody będą rozgrywane na boiskach to siatkówki plażowej na terenie Stadionu Miejskiego w Legionowie ul. Parkowa 27.
3. W jednym turnieju mogą wziąć udział maksymalnie 24 drużyny.
4. Zgłoszenia będą przyjmowane w miejscu rozgrywek od godziny 12.00
5. Mecze rozpoczynają się po skończonych zapisach, o godz. 12.30.
IV. Warunki uczestnictwa w imprezie
1. Zawodnicy i zawodniczki nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach.
2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
3. Zawody przeprowadzone będą w formie turnieju dla kobiet i mężczyzn.
4. Drużyna składa się z dwóch osób: 2 kobiet, 2 mężczyzn (kat. kobiet, mężczyzn) – ewentualnie organizator pozwala na zgłoszenie dwójki – 1 kobieta i 1 mężczyzna w kategorii mężczyzn
5. Brak zawodników rezerwowych.
6. Nie ma limitu wieku dla zawodników/zawodniczek.
7. Turniej zostanie przeprowadzony systemem brazylijskim lub innym, w zależności od liczby uczestników. O systemie zadecyduje Sędzia Główny zawodów przed rozpoczęciem gier.
8. Wszystkie spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową obowiązującymi w Polsce, w rozgrywkach PZPS.
9. Przed każdym turniejem odbędzie się losowanie.
V. Przepisy porządkowe
1. Zawodnicy powinni występować w jednolitych strojach.
2. Zawodnicy występują na boisku na bosaka, chyba że sędzia zezwoli na grę w obuwiu.
3. Dozwolona jest gra w czapkach i okularach słonecznych.
4. Piłki do gry zapewnia organizator. Zaleca się posiadanie własnych piłek na czas rozgrzewki.
5. Zawodnicy występują w turnieju na własną odpowiedzialność. .
6. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.
8. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny.
9. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek lub z finału rozgrywek.
VI. Nagrody i system punktacji GP
Za miejsca I – III – zawodnicy otrzymują upominki. W każdym z turniejów będą przyznawane punkty za zajęte miejsca w końcowej klasyfikacji.
Za pierwsze miejsce drużyna otrzyma 10 punktów. Za drugie 8 punktów. Za trzecie 6 punktów. Za czwarte miejsce 4 punkty. Za piąte 2 punkty. Pozostałe miejsca bez zdobyczy punktowej.
Zwycięży drużyna, która uzbiera najwięcej punktów z całego cyklu GP. Dodatkowo za wygranie całego cyklu będą przyznane nagrody rzeczowe.