INDYWIDUALNE STYPENDIA SPORTOWE I NAGRODY DLA TRENERÓW

Stypendia sportowe indywidualne przyznaje się zawodnikom reprezentującym Gminę Miejską Legionowo i osiągającym wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych (do osiągnięć indywidualnych zalicza się wyniki uzyskane np. w sztafetach, osadach, załogach) oraz drużynowych.

1) zamieszkałym na terenie Gminy Legionowo lub;

2) zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie gminy Legionowo;

3) w roku przyznania stypendium nie ukończyli 23 roku życia;

4) uczestniczyli we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy związek sportowy w zawodach rangi mistrzowskiej w kategorii senior, młodzieżowiec, junior, młodzik, kadet, junior młodszy.

Stypendium może otrzymać zawodnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału
w zawodach sportowych;

2)  w roku przyznania stypendium lub w poprzednim roku kalendarzowym uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

a) zajął miejsce od 1 do 8 na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata,

b) zajął miejsce od 1 do 6 na Mistrzostwach Europy,

c) zajął miejsce od 1 do 3 na Mistrzostwach Polski,

d) zajął miejsce od 1 do 3 w Pucharze Świata lub Pucharze Europy,

e) zajął miejsce od 1 do 3 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub Pucharze Polski,

f) otrzymał powołanie do Kadry Narodowej na Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy lub Mistrzostwa Świata i nie otrzymuje stypendium w okresie przygotowawczym z macierzystego związku sportowego,

g) otrzymał powołanie do szerokiej Kadry Narodowej.

Przy czym warunkiem przyznania stypendium jest, aby we współzawodnictwie sportowym uczestniczyło co najmniej 6 zawodników w dyscyplinach indywidualnych, drużyn w grach zespołowych, państw (nie stosuje się w przypadku, gdy regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników oraz w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych);

3) nie została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem.

Poniżej Wniosek:

Wniosek o stypendium sportowe

Trenerom i osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w Gminie Legionowo oraz zawodnikom zamieszkałym na terenie Gminy Legionowo lub zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie Gminy Legionowo mogą być przyznane jednorazowe nagrody pieniężne.

Nagrody mogą otrzymać trenerzy lub inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej, którzy w znaczny sposób przyczynili się do osiągnięcia przez zawodnika co najmniej jednego z wyników sportowych lub zawodnicy, którzy ukończyli 23 lata osiągający wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych (do osiągnięć indywidualnych zalicza się wyniki uzyskane również np. w sztafetach, osadach, załogach).

Poniżej Wniosek:

wniosek o nagrodę dla trenera lub stypendium dla zawodnika

Wnioski prosimy złożyć do 10 stycznia 2018r. do Urzędu Miasta.