«

Letni turniej tenisa stołowego 19 SIERPNIA

Jak co roku zapraszamy do Areny Legionowo na dwa letnie turnieje tenisa stołowego . Pierwszy odbędzie się 22 lipca, kolejny 19 sierpnia.

REGULAMIN
I. Cel
1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Legionowa.
2. Promowanie aktywnego wypoczynku.
II. Organizator
1. Arena Legionowo, ul. Chrobrego 50 B, 05-120 Legionowo tel./fax 022 784 85 92, strona www.arenalegionowo.pl
2. Sędzią Głównym zawodów jest Michał Machnacki.
II. Termin i miejsce zawodów
1. Impreza odbywa się w dniu 22 lipca i 19 sierpnia 2017 roku
2. Zawody będą rozgrywane w hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo, ul. Chrobrego 50B.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 10.15-10.30
4. Mecze rozpoczynają się po skończonych zapisach, o godz. 10.30
IV. Warunki uczestnictwa w imprezie
1. Zawodnicy i zawodniczki nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach.
2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz zasad fair-play.
3. Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na buty z przeznaczeniem do sportów halowych.                                                                                      4. Nie ma limitu wieku dla zawodników/zawodniczek.
5. Obowiązują przepisy PZTS.
6. Zawody rozgrywane będą systemem pucharowym do trzech wygranych setów. (W zależności od ilości uczestników: powyżej 16 osób – do jednej przegranej między 6-16 osób – do dwóch przegranych do 5 zawodników – każdy z każdym).
7. Kategorie wiekowe:
 Szkoły podstawowe dziewczęta – kl. 1-3
 Szkoły podstawowe chłopcy – kl. 1-3
 Szkoły podstawowe dziewczęta – kl. 4-6
 Szkoły podstawowe chłopcy – kl. 4-6
 Gimnazjum dziewczęta
 Gimnazjum chłopcy
 OPEN – mężczyźni
 OPEN – kobiety
V. Przepisy porządkowe
1. Zawodnicy/zawodniczki występują w turnieju na własną odpowiedzialność. .
2. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.
3. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.
5. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.
6. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika z turnieju.
VI. Nagrody
W każdej kategorii wiekowej za miejsca I – III – medale oraz nagrody rzeczowe.