Stypendia sportowe

Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mieszkającym w Legionowie lub reprezentującym kluby sportowe z Legionowa.

W roku 2018 komisja stypendialna dokonała oceny 110 wniosków i wyłoniła 55 kandydatów do stypendiów sportowych oraz 26 kandydatów do nagród dla trenerów lub osób wyróżniających się w działalności sportowej oraz zawodników.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

INFORMACJA !

Uchwałą Nr XXIX/382/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo, wprowadzono zmiany w programie stypendialnym dotyczące stypendiów sportowych. Proszę zapoznać się ze zmianami terminami składania wniosków.

Proszę pamiętać o składaniu do 10 dnia każdego miesiąca oświadczenia w Urzędzie Miasta Legionowo przy ul. Piłsudskiego 41 w pokoju nr 2.39 na 1 piętrze.