XI Grand Prix Legionowa w Tenisie Stołowym 2017/2018

 

Drodzy tenisiści 9 września rozpoczynamy kolejne XI Grand Prix w tenisie stołowym. Świetni zawodnicy, zacięta rywalizacja oraz atrakcyjne nagrody to gwarancja udanej zabawy. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.
XI Grand Prix Legionowa w Tenisie Stołowym 2017/2018
I. Cel
1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Legionowa i Powiatu Legionowskiego.
2. Promowanie aktywnego wypoczynku.
II. Organizator
1. Gmina Miejska Legionowo – Arena Legionowo, ul. Chrobrego 50 B,
05-120 Legionowo, tel.766 45 20, strona www.arenalegionowo.pl
http://www.facebook.com/arenalegionowo
2. Sędzią Głównym zawodów jest Michał Machnacki.
III. Termin i miejsce zawodów
1. Impreza odbywa się w terminie: wrzesień 2017 – maj 2018.
Dokładne daty zamieszczone będą na stronie www.arenalegionowo.pl
I turniej – 9 września 2017 r.
II turniej – 21 października 2017 r.
III turniej – 25 listopada 2017 r.
III turniej – 100 Turniejów dla Jerzego – 6 stycznia 2018 r. (Turniej również dla dzieci i młodzieży – regulamin dotyczący tego turnieju w punkcie IX niniejszego regulaminu)
IV – 10 lutego – 2018 r.
V turniej – 10 marca – 2018 r.
VI turniej – 12 maja – 2018 r.
VII turniej – 26 maja 2018 r. – Finał
Terminy mogą ulec zmianie!!!
2. Zawody będą rozgrywane w hali Arena Legionowo, ul. B. Chrobrego 50 B, 05-120 Legionowo.
IV. Kategorie:
OPEN Kobiety
OPEN Mężczyźni
V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów przez Sędziego Głównego, w godzinach 10.15– 10.30. (rozpoczęcie zawodów godz.: 10.40). Informujemy, że od 2018 roku nie pobierane jest wpisowe.
VI. Nagrody
1. Na koniec cyklu:
– za miejsca I – V w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn – puchary i nagrody rzeczowe o wartości:
I. Nagroda o wartości – 400zł
II. Nagroda o wartości – 300zł
III. Nagroda o wartości – 150zł
IV. Nagroda o wartości – 100zł
V. Nagroda o wartości – 50zł
– puchar dla najlepszej mieszkanki i mieszkańca Legionowa
VII. System rozgrywek i przepisy gry
1. Obowiązują przepisy PZTS,
2. Zawody rozgrywane będą systemem pucharowym do trzech wygranych setów (W zależności
od ilości uczestników: 16 osób – do dwóch przegranych poniżej 8 zawodników – każdy z
każdym). Przy systemie do dwóch przegranych spotkań po lewej stronie drabinki gry o 5 i 7 miejsce. Zawodnicy, którzy przegrają dwie pierwsze gry mogą wziąć udział w turnieju pocieszenia.
3. Punktacja za każdy turniej:
1. 30 punktów
2. 28 punktów
3. 26 punktów
4. 24 punktów
5. 21 punktów
6. 20 punktów
7. 19 punktów
8. 18 punktów
9-12. 15 punktów
13-16. 12 punktów
17-24. 10 punktów
25-32. 5 punktów
33 i niżej 1 punkt
4. Aby zostać klasyfikowanym w całym cyklu trzeba wziąć udział w co najmniej 5 z 8 turniejów.
Jeżeli po ostatnim turnieju dwóch lub więcej zawodników posiada identyczną ilość punktów o miejscu decyduje ostatni turniej. Jednym turniejem w cyklu będzie „100 Turniejów dla Jerzego” czyli akcja dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na tym turnieju wpisowe i zebrane pieniądze z licytacji zostaną przekazane WOŚP – turniej odbędzie się wstępnie 6 stycznia 2018.
VIII. Przepisy porządkowe
1. Zawodnicy i zawodniczki nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach,
2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem,
3. Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na buty z przeznaczeniem do sportów halowych,
4. Zawodnicy/zawodniczki występują w turnieju na własną odpowiedzialność,
5. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW,
6. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada,
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry,
8. Każdy z uczestników turniejów zapisując się do turniejów wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych organizatorów, w szczególności zdjęć i materiałów wideo.
9. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy
IX. Sto Turniejów dla Jerzego – aneks do regulaminu!!!
100 Turniejów dla Jerzego w kategorii OPEN jest zaliczany do klasyfikacji Grand Prix Legionowa w Tenisie Stołowym.
Kategorie wiekowe
– Szkoły podstawowe dziewczęta i chłopcy kl. 1-3,
– Szkoły podstawowe dziewczęta i chłopcy kl. 4-6,
– Gimnazjum – dziewczęta i chłopcy
– plus 40
OPEN Kobiety
OPEN Mężczyźni
V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów przez Sędziego Głównego,
2. Zgłoszenia kategorii wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazjum, plus 40 w godzinach 10.15 – 10.30 (rozpoczęcie zawodów godz.: 10.40),
3. Zgłoszenia kategorii open kobiet i mężczyzn – do godz. 12.45 (rozpoczęcie zawodów godz.: 13.00). We wszystkich kategoriach wiekowych obowiązuje 10zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.
ok. 12.30 licytacja zgromadzonych przedmiotów oraz książek.